Pensjonat "Królowa Śniegu" ul. Gimnazjalna 19a | 58-540 Karpacz | +48 75 76 18 715

Cennik - Karpacz - Pensjonat Królowa Śniegu

 

Noclegi Karpacz 

Noclegi KarpaczCennik usług w obiekcie

 

KRÓLOWA ŚNIEGU”

 

Pokoje typu standard                              Pokoje z balkonem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 os. 120 zł / doba  1 os. 120 zł / doba

Po sezonie
od 79,99 pln/os. BB

 

 

 

 


2 os. 180 zł / doba 2 os. 190 zł / doba
3 os. 255 zł / doba 3 os. 270 zł / doba
4 os. 320 zł / doba  4 os. 340 zł / doba
              - Studio(2+2 os.) 360 zł /doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA w cenę pokoju wliczone jest śniadanie wydawane w godzinach od 08.00 do 10.00

Jednocześnie informujemy, że można wykupić obiadokolację (zupa, II danie, deser, kompot) w cenie 25 zł/ os.

 

 • Obowiązkowa opłata klimatyczna 2,20 zł/doba/os.

 • Sauna 1 h – 30 zł

 • Wynajem Sali – 100 zł / h (z przerwą kawową)

 • Opłata za zwierzęta domowe – 20 zł / doba

 • Internet bezprzewodowy na terenie całego budynku bezpłatnie

 • Parking dla wszystkich gości bezpłatny

 • Oraz niezliczone promocje dostępne na naszej stronie www.krolowasniegu.pl

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług i życzymy udanego wypoczynku.

 

Akceptujey płatności kartą:


 

REGULAMIN PENSJONATU
„Królowa Śniegu”

 

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 

 

 1. Pensjonat „Królowa Śniegu” prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych oraz turystycznych.

 2. Klienci pensjonatu korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

 4. Opłaty za zakwaterowanie w pensjonacie oraz wyżywienie określa „Cennik usług pensjonatu” stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

 5. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.

 6. Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

 7. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego pensjonatu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

 8. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz.14.00 w dniu przyjazdu do godz.12.00 w dniu wyjazdu.

 9. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pensjonat nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc

 10. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

 11. Klient pensjonatu przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom pensjonatu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w pensjonacie.

 12. Za pobyt psa w pensjonacie pobiera się opłatę w wysokości określonej przez „Cennik usług pensjonatu”. Pobyt innych zwierząt niż psy należy uzgodnić z pracownikiem pensjonatu.

 13. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.

 14. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o zamykanie ich za sobą podczas trwania ciszy nocnej.

 15. Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju tylko po uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa pensjonatu i w granicach czasowych określonych tą zgodą.

 16. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

 17. W momencie przekazania przez recepcję klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie pokój może zostać sprzątnięty, w tym celu należy wywiesić stosowną zawieszkę lub uzgodnić tą usługę z personelem.

 18. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 19. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości do 40% ogólnej kwoty zamówienia.

 20. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu

 21. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej przez klienta.  Jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

 22. Przy organizacji większych imprez, jak np. pobyt grup szkolnych , zakładowych , kursokonferencji, wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.

 23. W obiekcie zabronione jest:

 • zakłócanie spokoju, Np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,

 • zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami pensjonatu) w pokojach bez zgody kierownictwa

 • zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,

 • chodzenie w butach narciarskich po klatce schodowej oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.

    24. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

 • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

 • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .

    25. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia bez zwrotów                   kosztów.

    26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego

  koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te

  przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.

    27. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących

  co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu

  meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie

  informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie

  zależnych Np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

    28. Regulamin pensjonatu i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie

  na stronie internetowej www.krolowasniegu.pl, w drodze indywidualnego zapoznania się przez

  klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych.

  Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników ośrodka

  i obowiązuje od dnia 1 września 2007 r.